Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

Junta de Govern Local

Composició de l’equip de govern

  • Sr Francesc Xavier Boïgues Codina (CAM-AM): Alcalde  i Serveis bàsics i Espais públics.
  • Sr Jaume Salas i Orrit (CAM-AM): 1r tinent d’Alcalde i Administració i Activitat econòmica.
  • Sr Amadeu Breva Teixidó (CAM-AM): 2n tinent d’Alcalde i Regidor d’Esports i Participació i Formació Artística.
  • Sra Gemma Panella Guilana (CAM-AM): Regidora de Cultura i Educació.
  • Sr David Sarsanedas Serrat (CAM-AM): Regidor d’Urbanisme i suport a l’Alcaldia i Regidories.
  • Sra Alba Rodríguez Rodulfo (CAM-AM): Regidora de Ciutadania i Benestar Social i Igualtat.
  • Sr Joël Torcque Torres (CAM-AM): Regidor de Medi Ambient i Salut i Promoció de l’entorn.

Competències

  • Assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions
  • Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis

Redirecció al Portal de la transparència.