Av. Montserrat 20 - 17165 La Cellera de Ter (Girona) Tel. 972421902

ajuntament-escut-PNG-petita.png

Ajuntament de la Cellera de Ter

Alcaldia
Alcaldia

Alcaldia

Xavier Boïgues Codina

La Cellera de Ter - 26 de Setembre de 1963

 • Alcalde des del juny de 2019
 • 4 anys de Regidor (2015 – 2019)
 • 4 anys a la junta del Cellera Club de Futbol
 • 4 de coordinador de l’assemblea local per la independència
 • 8 anys membre de la Colla Gegantera de la Cellera de Ter
 • 9 anys dins l’Agrupament Escolta 

ACTIVITAT LABORAL

 • Des de l’any 1980 fins a l’any 1995 treballa a l’empresa familiar, dedicada a la fabricació i venda de mobles de canya.
 • Del setembre del 1995 al febrer del 1996, com a comercial de l’empresa Cortines i Controls Solars, dedicada a la instal·lació de cortines i parquets.
 • A partir del març de 1996 fins al maig del 2019 com a Intermediari de Comerç a l’empresa SAR Girona, dedicada al reg per jardineria i agrícola, a fonts ornamentals i a maquinària de jardí.
 • Des del juny de 2019 exerceixo d’Alcalde de la Cellera de Ter.

Alcaldia

Xavier Boïgues Codina

La Cellera de Ter - 26 de Setembre de 1963

 • Alcalde des  del juny de 2019
 • 4 anys de Regidor (2015 – 2019)
 • 4 anys a la junta del Cellera Club de Futbol
 • 4 de coordinador de l’assemblea local per la independència
 • 8 anys membre de la Colla Gegantera de la Cellera de Ter
 • 9 anys dins l’Agrupament Escolta 

ACTIVITAT LABORAL

 • Des de l’any 1980 fins a l’any 1995 treballa a l’empresa familiar, dedicada a la fabricació i venda de mobles de canya.
 • Del setembre del 1995 al febrer del 1996, com a comercial de l’empresa Cortines i Controls Solars, dedicada a la instal·lació de cortines i parquets.
 • A partir del març de 1996 fins al maig del 2019 com a Intermediari de Comerç a l’empresa SAR Girona, dedicada al reg per jardineria i agrícola, a fonts ornamentals i a maquinària de jardí.
 • Des del juny de 2019 exerceixo d’Alcalde de la Cellera de Ter.

Benvolgudes i Benvolguts

Com a alcalde de la Cellera i en nom de tot l’equip humà que integrem aquest consistori, us volem donar la benvinguda i agrair-vos que hàgiu accedit a aquest espai.

Aquesta és una eina d’informació per a tothom que s’anirà actualitzant contínuament.

És un recurs que ha d’ajudar a conèixer el poble, en totes les seves vessants: història, societat, economia, natura, cultura i esport.

Volem que sigui una porta oberta a l’administració, que faciliti els tràmits, que us permeti comunicar-nos amb nosaltres d’una manera relativament senzilla, que ofereixi informació sobre els equipaments públics i doni a conèixer qüestions relatives a les ofertes públiques de treball o a les contractacions públiques de serveis.

Un cop entreu, aprofiteu per fer una visita a tot el que es fa, a tot el que tenim i a tot allò que abans era intern del mateix Ajuntament i que ara, sortosament, és a l’abast de tothom.

Us convido a fer ús d’aquest espai, ja que estic convençut que les possibilitats de les noves tecnologies ens ajudaran a tots a fer poble.

Benvinguts al nostre lloc web!
Benvinguts a la Cellera de Ter!

Xavier Boïgues i Codina
Alcalde

Benvolgudes i Benvolguts

Com a alcalde de la Cellera i en nom de tot l’equip humà que integrem aquest consistori, us volem donar la benvinguda i agrair-vos que hàgiu accedit a aquest espai.

Aquesta és una eina d’informació per a tothom que s’anirà actualitzant contínuament.

És un recurs que ha d’ajudar a conèixer el poble, en totes les seves vessants: història, societat, economia, natura, cultura i esport.

Volem que sigui una porta oberta a l’administració, que faciliti els tràmits, que us permeti comunicar-nos amb nosaltres d’una manera relativament senzilla, que ofereixi informació sobre els equipaments públics i doni a conèixer qüestions relatives a les ofertes públiques de treball o a les contractacions públiques de serveis.

Un cop entreu, aprofiteu per fer una visita a tot el que es fa, a tot el que tenim i a tot allò que abans era intern del mateix Ajuntament i que ara, sortosament, és a l’abast de tothom.

Us convido a fer ús d’aquest espai, ja que estic convençut que les possibilitats de les noves tecnologies ens ajudaran a tots a fer poble.

Benvinguts al nostre lloc web!
Benvinguts a la Cellera de Ter!

Xavier Boïgues i Codina
Alcalde

 • Representar l’ajuntament.
 • Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde.
 • Representar l’ajuntament.
 • Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde.